Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 7/2018
Chủ nhật 1 Thứ hai 2 Thứ ba 3 Thứ tư 4 Thứ năm 5 Thứ sáu 6 Thứ bảy 7
Chủ nhật 8 Thứ hai 9 Thứ ba 10 Thứ tư 11 Thứ năm 12 Thứ sáu 13 Thứ bảy 14
Chủ nhật 15 Thứ hai 16 Thứ ba 17 Thứ tư 18 Thứ năm 19 Thứ sáu 20 Thứ bảy 21
Chủ nhật 22 Thứ hai 23 Thứ ba 24 Thứ tư 25 Thứ năm 26 Thứ sáu 27 Thứ bảy 28
Chủ nhật 29 Thứ hai 30 Thứ ba 31 Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
07 17 [Thứ ba]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 18 [Thứ tư]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 19 [Thứ năm]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 20 [Thứ sáu]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 21 [Thứ bảy]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 22 [Chủ nhật]
Sự kiện
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH CLEARANCE SALE 2018
Sự kiện
SIÊU KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 23 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 24 [Thứ ba]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 25 [Thứ tư]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 26 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 27 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 28 [Thứ bảy]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 29 [Chủ nhật]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 30 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
07 31 [Thứ ba]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 01 [Thứ tư]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 02 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 03 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 04 [Thứ bảy]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 05 [Chủ nhật]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 06 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 07 [Thứ ba]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 08 [Thứ tư]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 09 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 10 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 11 [Thứ bảy]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 12 [Chủ nhật]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
08 13 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG 2 TẠI AEON MALL LONG BIÊN
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook