Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 3/2018
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 1 Thứ sáu 2 Thứ bảy 3
Chủ nhật 4 Thứ hai 5 Thứ ba 6 Thứ tư 7 Thứ năm 8 Thứ sáu 9 Thứ bảy 10
Chủ nhật 11 Thứ hai 12 Thứ ba 13 Thứ tư 14 Thứ năm 15 Thứ sáu 16 Thứ bảy 17
Chủ nhật 18 Thứ hai 19 Thứ ba 20 Thứ tư 21 Thứ năm 22 Thứ sáu 23 Thứ bảy 24
Chủ nhật 25 Thứ hai 26 Thứ ba 27 Thứ tư 28 Thứ năm 29 Thứ sáu 30 Thứ bảy 31
Lịch sự kiện
03 23 [Thứ sáu]
Sự kiện
ECO DAY, CHUNG TAY BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CÙNG AEON MALL LONG BIÊN
03 24 [Thứ bảy]
Sự kiện
ECO DAY, CHUNG TAY BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CÙNG AEON MALL LONG BIÊN
03 25 [Chủ nhật]
Sự kiện
ECO DAY, CHUNG TAY BẢO VỆ THIÊN NHIÊN CÙNG AEON MALL LONG BIÊN
03 26 [Thứ hai]
03 27 [Thứ ba]
03 28 [Thứ tư]
03 29 [Thứ năm]
03 30 [Thứ sáu]
03 31 [Thứ bảy]
04 01 [Chủ nhật]
04 02 [Thứ hai]
04 03 [Thứ ba]
04 04 [Thứ tư]
04 05 [Thứ năm]
04 06 [Thứ sáu]
04 07 [Thứ bảy]
04 08 [Chủ nhật]
04 09 [Thứ hai]
04 10 [Thứ ba]
04 11 [Thứ tư]
04 12 [Thứ năm]
04 13 [Thứ sáu]
04 14 [Thứ bảy]
04 15 [Chủ nhật]
04 16 [Thứ hai]
04 17 [Thứ ba]
04 18 [Thứ tư]
04 19 [Thứ năm]
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook