Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 4/2017
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 1
Chủ nhật 2 Thứ hai 3 Thứ ba 4 Thứ tư 5 Thứ năm 6 Thứ sáu 7 Thứ bảy 8
Chủ nhật 9 Thứ hai 10 Thứ ba 11 Thứ tư 12 Thứ năm 13 Thứ sáu 14 Thứ bảy 15
Chủ nhật 16 Thứ hai 17 Thứ ba 18 Thứ tư 19 Thứ năm 20 Thứ sáu 21 Thứ bảy 22
Chủ nhật 23 Thứ hai 24 Thứ ba 25 Thứ tư 26 Thứ năm 27 Thứ sáu 28 Thứ bảy 29
Chủ nhật 30 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Lịch sự kiện
04 25 [Thứ ba]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
04 26 [Thứ tư]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
04 27 [Thứ năm]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
04 28 [Thứ sáu]
Sự kiện
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01 CHUYẾN DU LỊCH NHẬT BẢN
Sự kiện
SỰ KIỆN GIẢM GIÁ HẤP DẪN NHẤT TRONG NĂM: MEGA SALES 2017
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
04 29 [Thứ bảy]
Sự kiện
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01 CHUYẾN DU LỊCH NHẬT BẢN
Sự kiện
SỰ KIỆN GIẢM GIÁ HẤP DẪN NHẤT TRONG NĂM: MEGA SALES 2017
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
04 30 [Chủ nhật]
Sự kiện
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01 CHUYẾN DU LỊCH NHẬT BẢN
Sự kiện
SỰ KIỆN GIẢM GIÁ HẤP DẪN NHẤT TRONG NĂM: MEGA SALES 2017
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 01 [Thứ hai]
Sự kiện
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01 CHUYẾN DU LỊCH NHẬT BẢN
Sự kiện
SỰ KIỆN GIẢM GIÁ HẤP DẪN NHẤT TRONG NĂM: MEGA SALES 2017
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 02 [Thứ ba]
Sự kiện
BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG 01 CHUYẾN DU LỊCH NHẬT BẢN
Sự kiện
SỰ KIỆN GIẢM GIÁ HẤP DẪN NHẤT TRONG NĂM: MEGA SALES 2017
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 03 [Thứ tư]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 04 [Thứ năm]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 05 [Thứ sáu]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 06 [Thứ bảy]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 07 [Chủ nhật]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 08 [Thứ hai]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 09 [Thứ ba]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 10 [Thứ tư]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 11 [Thứ năm]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 12 [Thứ sáu]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 13 [Thứ bảy]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 14 [Chủ nhật]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 15 [Thứ hai]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 16 [Thứ ba]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 17 [Thứ tư]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 18 [Thứ năm]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 19 [Thứ sáu]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 20 [Thứ bảy]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 21 [Chủ nhật]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
05 22 [Thứ hai]
Sự kiện
WONDER TRAIN - ĐOÀN TÀU KỲ DIỆU CỦA AEON MALL LONG BIÊN
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook