Lịch tổ chức sự kiện

  • Tháng 11/2018
Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm 1 Thứ sáu 2 Thứ bảy 3
Chủ nhật 4 Thứ hai 5 Thứ ba 6 Thứ tư 7 Thứ năm 8 Thứ sáu 9 Thứ bảy 10
Chủ nhật 11 Thứ hai 12 Thứ ba 13 Thứ tư 14 Thứ năm 15 Thứ sáu 16 Thứ bảy 17
Chủ nhật 18 Thứ hai 19 Thứ ba 20 Thứ tư 21 Thứ năm 22 Thứ sáu 23 Thứ bảy 24
Chủ nhật 25 Thứ hai 26 Thứ ba 27 Thứ tư 28 Thứ năm 29 Thứ sáu 30 Thứ bảy
Lịch sự kiện
11 15 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 16 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 17 [Thứ bảy]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 18 [Chủ nhật]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 19 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 20 [Thứ ba]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 21 [Thứ tư]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 22 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 23 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 24 [Thứ bảy]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 25 [Chủ nhật]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 26 [Thứ hai]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 27 [Thứ ba]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 28 [Thứ tư]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 29 [Thứ năm]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
11 30 [Thứ sáu]
Sự kiện
CUỘC THI NHẬP VAI CÓ MỘT KHÔNG HAI TẠI AEON MALL LONG BIÊN
12 01 [Thứ bảy]
12 02 [Chủ nhật]
12 03 [Thứ hai]
12 04 [Thứ ba]
12 05 [Thứ tư]
12 06 [Thứ năm]
12 07 [Thứ sáu]
12 08 [Thứ bảy]
12 09 [Chủ nhật]
12 10 [Thứ hai]
12 11 [Thứ ba]
12 12 [Thứ tư]
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook