Hoạt động xã hội của AEON MALL

Dựa trên nguyên tắc cơ bản bao gồm “Theo đuổi Hòa bình, tôn trọng Nhân quyền và đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó lấy Khách hàng làm trọng tâm”, tập đoàn AEON chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Việt Nam như sau:

- Hoạt động trồng cây: Trước thời điểm khai trương các trung tâm thương mại, chúng tôi cùng với người dân địa phương cùng chung tay tổ chức hoạt động trồng cây phù hợp với điều kiện thiên nhiên của khu vực đó.

Từ năm 2010 đến năm 2012, Quỹ Môi trường tập đoàn AEON đã trồng hơn 70,000 cây xanh tại Huế. Từ năm 2014, AEON kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động thường niên trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh lễ trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì ngày 21 tháng 3 năm 2015, chúng tôi cùng với 600 tình nguyện viên Việt Nam và Nhật Bản đã trồng 5,000 cây xanh.- Dự án giáo dục:

  • Dự án xây trường học: Trong vòng 3 năm (bắt đầu từ năm 2010 đến hết năm 2012), chúng tôi đã xây dựng 30 trường học với đầy đủ cơ sở hạ tầng giáo dục tại Huế.

  • Trao học bổng: Với mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo giữa Nhật Bản và các nước Châu Á cùng mong ước hòa bình cho toàn thể các quốc gia, AEON chúng tôi đã tổ chức trao học bổng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc.

  • Chương trình Đại sứ thiếu niên tại Việt Nam: Là chương trình trao đổi học sinh giữa Nhật Bản và Việt Nam, tập trung vào các hoạt động văn hóa lịch sử, hoạt động giao lưu, hoạt động đại sứ tại hai thành phố Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh của Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN CHÍNH

Tên dự ánNội dungNăm
Dự án môi trường Trồng cây tại Huế Trồng 70,000 cây với các loại cây phù hợp với địa phương 2010-2012
Trồng cây ở Tân Phú Trồng cây tại khu vực đặt trung tâm mua sắm AEONMALL 2013
Trồng cây ở Bình Dương 2014
Trồng cây tại Vườn quốc gia Ba Vì Trồng cây trong 3 năm liên tiếp 2014 - 2016
Dự án giáo dục Chương trình Đại Sứ
Thanh Niên tại Việt Nam
Xây dựng tình hữu nghị thông qua các chương trình Trao đổi Học sinh Trung học quốc tế 2007
Dự án Hỗ trợ Xây dựng Trường học tại Huế Xây dựng 30 trường học tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 2010-2012
Chương trình học bổng AEON Trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc tại các trường ĐH tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh 2011-2014
Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á Trong năm 2014, học sinh, sinh viên các nước Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia cùng tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thảo luận về vấn đề ô nhiễm không khí 2014

Dựa trên nguyên tắc cơ bản bao gồm “Theo đuổi Hòa bình, tôn trọng Nhân quyền và đóng góp cho cộng đồng địa phương, trong đó lấy Khách hàng làm trọng tâm”, tập đoàn AEON chúng tôi đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Việt Nam như sau:

- Hoạt động trồng cây: Trước thời điểm khai trương các trung tâm thương mại, chúng tôi cùng với người dân địa phương cùng chung tay tổ chức hoạt động trồng cây phù hợp với điều kiện thiên nhiên của khu vực đó.

Từ năm 2010 đến năm 2012, Quỹ Môi trường tập đoàn AEON đã trồng hơn 70,000 cây xanh tại Huế. Từ năm 2014, AEON kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động thường niên trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì, Hà Nội. Dưới đây là hình ảnh lễ trồng cây tại Vườn Quốc Gia Ba Vì ngày 21 tháng 3 năm 2015, chúng tôi cùng với 600 tình nguyện viên Việt Nam và Nhật Bản đã trồng 5,000 cây xanh.- Dự án giáo dục:

  • Dự án xây trường học: Trong vòng 3 năm (bắt đầu từ năm 2010 đến hết năm 2012), chúng tôi đã xây dựng 30 trường học với đầy đủ cơ sở hạ tầng giáo dục tại Huế.

  • Trao học bổng: Với mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ hữu hảo giữa Nhật Bản và các nước Châu Á cùng mong ước hòa bình cho toàn thể các quốc gia, AEON chúng tôi đã tổ chức trao học bổng cho những sinh viên có thành tích xuất sắc.

  • Chương trình Đại sứ thiếu niên tại Việt Nam: Là chương trình trao đổi học sinh giữa Nhật Bản và Việt Nam, tập trung vào các hoạt động văn hóa lịch sử, hoạt động giao lưu, hoạt động đại sứ tại hai thành phố Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh của Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN CHÍNH

Dự án môi trường
Tên dự ánNội dungNăm
Trồng cây tại Huế Trồng 70,000 cây với các loại cây phù hợp với địa phương 2010-2012
Trồng cây ở Tân Phú Trồng cây tại khu vực đặt trung tâm mua sắm AEONMALL 2013
Trồng cây ở Bình Dương 2014
Trồng cây tại Vườn quốc gia Ba Vì Trồng cây trong 3 năm liên tiếp 2014-2016
Dự án giáo dục
Tên dự ánNội dungNăm
Chương trình Đại Sứ
Thanh Niên tại Việt Nam
Xây dựng tình hữu nghị thông qua các chương trình Trao đổi Học sinh Trung học quốc tế 2007
Dự án Hỗ trợ Xây dựng Trường học tại Huế Xây dựng 30 trường học tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam 2010-2012
Chương trình học bổng AEON Trao học bổng cho những sinh viên xuất sắc tại các trường ĐH tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh 2011-2014
Nhà lãnh đạo trẻ Châu Á Trong năm 2014, học sinh, sinh viên các nước Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia cùng tổ chức giao lưu, gặp gỡ, thảo luận về vấn đề ô nhiễm không khí 2014
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook