Sự kiện khác

19/01/2019 17/02/2019

XUÂN MỚI – DIỆN MẠO MỚI

  Khuyến Mãi, Sự kiện
  Toàn TTTM AEON MALL Long Biên
01/01/2018

Khuyến mại ngày 5 và 20 hàng tháng

  Bán, Sự kiện
  AEON Long Biên