Cửa hàng tương tự


Ajisai Udon

Tầng 3 [18]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống


KFC

Tầng 1 [56]

Ẩm thực và Đồ uống


Sumo Yakiniku (Sumo BBQ)

Tầng 1 [43]

Ẩm thực và Đồ uống


Toco Toco

Tầng 3 [25]

Ẩm thực và Đồ uống