Cửa hàng tương tự


Thai Express

Tầng 3 [37]

Ẩm thực và Đồ uống


Lotteria

Tầng 1 [37]

Ẩm thực và Đồ uống


Jollibee

Tầng 3 [8]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống


Wai Thai Bistro

Tầng 3 [26]

Ẩm thực và Đồ uống