[Le Monde Steak] GIẢM 50% MÓN STEAK THỨ 2

1. Nội dung chương trình: Giảm 50% món steak thứ 2

2. Thời gian áp dụng: Từ 15/02/2021 – 06/03/2021

3. Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho Hội Viên của Le Monde Steak 
  • Áp dụng với menu Steak bao gồm: Steak 140 gr, Steak 180 Gr, Steak Fuji, Steak Au Poivre, Steak Diane, Surf and Turf
  • Áp dụng luỹ kế, khách dùng 02 món Steak sẽ được giảm giá 50% cho món Steak có giá trị thấp hơn; gọi 04 phần Steak sẽ giảm 50% cho 02 món Steak có giá trị thấp nhất…
  • Không áp dụng vào ngày lễ 07 – 08/03/2021
  • Khách vẫn được gọi Combo cho Hội Viên, tuy nhiên, không áp dụng giảm giá đối với Steak của Combo Steak
  • Khách vẫn được tích điểm dựa trên số tiền thanh toán cuối cùng