Sự kiện khác

11/09/2020 01/11/2020

ĐÓN THU SANG VỚI SỰ KIỆN “KHIÊU VŨ VỚI ...

  Sự kiện
  Sảnh Quầy thông tin
25/07/2020 30/12/2020

PAYDAY – NIỀM VUI NGÀY LƯƠNG VỀ

  Sự kiện
  AEON MALL Long Biên
01/01/2018 15/11/2065

Khuyến mãi ngày 5 và 20 hàng tháng

  Bán, Sự kiện
  AEON Long Biên