Sự kiện khác

20/07/2020 20/12/2020

NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON MALL LONG BIÊN

  Sự kiện
  AEON MALL Long Biên
01/01/2018 15/11/2065

Khuyến mãi ngày 5 và 20 hàng tháng

  Bán, Sự kiện
  AEON Long Biên
11/09/2020 01/11/2020

ĐÓN THU SANG VỚI SỰ KIỆN “KHIÊU VŨ VỚI ...

  Sự kiện
  Sảnh Quầy thông tin