Sự kiện khác

25/07/2020 30/12/2020

PAYDAY – NIỀM VUI NGÀY LƯƠNG VỀ

  Sự kiện
  AEON MALL Long Biên
01/01/2018 15/11/2065

Khuyến mãi ngày 5 và 20 hàng tháng

  Bán, Sự kiện
  AEON Long Biên
20/07/2020 20/12/2020

NGÀY HỘI THÀNH VIÊN AEON MALL LONG BIÊN

  Sự kiện
  AEON MALL Long Biên