Sự kiện khác

10/01/2020

TẬN HƯỞNG TẾT CHUẨN SẮC, XUÂN TRÒN VỊ 2020 ...

  Sự kiện
  Sảnh Trung tâm TTTM AEON MALL Long Biên
29/11/2019

BLACK FRIDAY – BỮA TIỆC SALE BÙNG NỔ NHẤT ...

  Khuyến Mãi, Sự kiện
  Sảnh Tây, Sảnh Trung tâm, Sảnh SC3 TTTM AEON MALL Long Biên
28/02/2020

ĐÓN CHÀO QUỐC TẾ PHỤ NỮ VỚI SỰ KIỆN ...

  Sự kiện
  Sảnh Quầy Thông tin, TTTM AEON MALL LONG BIÊN