Liên hệ

Tên AEON MALL Long Biên
Địa chỉ Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Liên hệ AEON MALL Long Biên : (84-24)-3269-3000
AEON Long Biên : (84-24)-6250-7711 longbien.cs@aeonmall-vn.com
Tên AEON MALL Long Biên
Địa chỉ Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Liên hệ AEON MALL Long Biên : (84-24)-3269-3000

AEON Long Biên : (84-24)-6250-7711 longbien.cs@aeonmall-vn.com

Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook