Liên hệ

Tên AEON MALL Long Biên
Địa chỉ Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Liên hệ AEON MALL Long Biên : (84-24)-3269-3000 / longbien.cs@aeonmall-vn.com
AEON Long Biên : (84-24)-6250-7711
Tên AEON MALL Long Biên
Địa chỉ Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
Liên hệ AEON MALL Long Biên : (84-24)-3269-3000 / longbien.cs@aeonmall-vn.com

AEON Long Biên : (84-24)-6250-7711

Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook