Địa chỉ liên hệ

  • Số 27 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
  • 0243.269.3000 (ext. 211)
  • longbien.cs@aeonmall-vn.com