Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại AEON MALL Long Biên và xuất trình thẻ thành viên AEON, khách hàng sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn từ các cửa hàng trong trung tâm mua sắm.

Lưu ý:
– Danh sách cửa hàng sẽ được cập nhật thường xuyên
– Các chương trình khuyến mãi có thể thay đổi & cập nhật tùy mỗi thời điểm diễn ra Ngày hội thành viên


Pepper Lunch

Tầng 3 [35]

Ẩm thực và Đồ uống


Aristino

Tầng 2 [4]

Thời trang

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác).

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Supersports

Tầng 1 [23]

Thời trang

Giảm 5% vào ngày 5 & 20 hàng tháng (Áp dụng cho hàng nguyên giá)

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

ShooZ

Tầng 1 [15]

Thời trang

Giảm 5% vào ngày hội thành viên (Áp dụng cho hàng nguyên giá).

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác).

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Sushi Kei

Tầng 3 [10]

Ẩm thực và Đồ uống

10% cho khách hàng có thẻ thành viên Aeon và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác

ROUTINE

Tầng 2 [40]

Thời trang

Giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm.

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

NINOMAXX

Tầng 2 [41]

Thời trang

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)
Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Tini World

Tầng 3 [24]

Giải trí, dịch vụ các cửa hàng dành cho trẻ em & gia đình

Giảm 50% vé vào cổng vào ngày 5 & 20 hàng tháng.

KICHI KICHI

Tầng 3 [4]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên AEON và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.
Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)
Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên

YVES ROCHER

Tầng 1 [54]

Đồ trang sức, mỹ phẩm & phụ kiện

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Hotpot story

Tầng 3 [11]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên Aeon và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.
______________________________________
Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)
Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% tất cả sản phẩm tại cửa hàng (không áp dụng đối với các mặt hàng khuyến mại khác).
________________________________________
Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)
Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

Dairy Queen

Tầng 2 [37]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên Aeon và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.
___________________
Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

CANIFA

Tầng 2 [46]

Thời trang

Giảm giá 15% - 20% cho tất cả các sản phẩm.

____________________________

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

BOO

Tầng 2 [39]

Thời trang

Giảm giá 10% tất cả các mặt hàng.
Giảm 100k VNĐ cho hóa đơn từ 695k VNĐ.

Bata

Tầng 1 [44]

Thời trang

Giảm giá 10% cho các sản phẩm nguyên giá.

Vào ngày 5 & 20 hàng tháng, khi mua sắm tại siêu thị và trung tâm bách hóa, khách hàng sẽ được giảm giá 5% tất cả mặt hàng (Trừ khu vực Delica, một số mặt hàng tại AEON Wellness, Daiso, rượu, thuốc lá và một số mặt hàng khác)

Ngoài ra, khách hàng xuất trình thẻ thành viên AEON sẽ nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn tại các cửa hàng trong khu vực Trung tâm thương mại AEON MALL Long Biên.

ESTELLE

Tầng 1 [27]

Đồ trang sức, mỹ phẩm & phụ kiện


JYSK

Tầng 2 [33]

Giải trí, dịch vụ các cửa hàng dành cho trẻ em & gia đình

Giảm giá 10% cho tất cả sản phẩm, áp dụng cho khách hàng có thẻ thành viên AEON.

Dream Games

Tầng 3 [22]

Giải trí, dịch vụ các cửa hàng dành cho trẻ em & gia đình


Dream Games Bowling

Tầng 4 [1]

Giải trí, dịch vụ các cửa hàng dành cho trẻ em & gia đình

Tặng thêm 1 game bowling khi mua 2 game bowling.

BreadTalk

Tầng 1 [4]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên AEON trên tất cả các sản phẩm.

20AGAIN

Tầng 2 [42]

Thời trang

Giảm giá 20% áp dụng cho hàng nguyên giá.

Highlands Coffee

Tầng 1 [35]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên AEON và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.

Gyu-Kaku

Tầng 3 [2]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho tất cả các khách hàng và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.

King BBQ

Tầng 3 [5]

Ẩm thực và Đồ uống

Giảm giá 10% cho khách hàng có thẻ thành viên AEON và không áp dụng song song với các chương khuyến mại khác.