Cửa hàng tương tự


Bamboo Dimsum

Tầng 3 [25]

Thức ăn nước uống


Jollibee

Tầng 3 [8]

Thức ăn nước uống


Domino’s Pizza

Tầng 1 [42]

Thức ăn nước uống


Baskin Robbins

Tầng 3 [32]

Thức ăn nước uống


Hong Kong Town

Tầng 3 [13]

Thức ăn nước uống