Sơ Đồ Sảnh Sự Kiện

Sơ Đồ Sảnh Sự Kiện

Sảnh Tây

Tổng diện tích 100m²
Diện tích trưng bày 10mx6.5mx3m
 

Sảnh Trung Tâm

Tổng diện tích 130m²
Diện tích trưng bày phía thang cuốn/10mx4mx3m
Phía trước Gian hàng/7mx4mx1.8m
 

Sảnh SC3

Tổng diện tích 20m²
Diện tích trưng bày 5mx4mx3m
 

Sảnh Đông

Tổng diện tích 230m²
Diện tích trưng bày 11mx9mx3m
 

Sảnh Dome

Tổng diện tích 250m²
Diện tích trưng bày 11mx9mx3m
 

BOOTH

Tổng diện tích 10m²
Diện tích trưng bày 2mx2mx18.m

Sơ Đồ Sảnh Sự Kiện

Sảnh Tây

Tổng diện tích 100m²
Diện tích trưng bày 10mx6.5mx3m

Sảnh Trung Tâm

Tổng diện tích 130m²
Diện tích trưng bày phía thang cuốn/10mx4mx3m
Phía trước Gian hàng/7mx4mx1.8m

Sảnh SC3

Tổng diện tích 20m²
Diện tích trưng bày 5mx4mx3m

Sảnh Đông

Tổng diện tích 230m²
Diện tích trưng bày 11mx9mx3m

Sảnh Dome

Tổng diện tích 250m²
Diện tích trưng bày 11mx9mx3m

BOOTH

 
Tổng diện tích 10m²
Diện tích trưng bày 2mx2mx18.m
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook