Thời gian hoạt động

Trung tâm thương mại
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Siêu thị AEON
AEON Supermarket
08:00 - 22:00
Trung tâm bách hóa
AEON Supermarket
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Rạp chiếu phim
Cinema
08:00 - 01:00 (ngày hôm sau)
Khu vui chơi
Game Zone
10:00 – 22:00 (Ngày thường)
09:00 – 22:00 (Cuối tuần)
Khu vui chơi trẻ em
Kid's zone
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)

Bowling
Bowling

10:00 - 23:00 (Ngày thường)
09:00 - 24:00 (Cuối tuần)
Siêu thị AEON Fivimart
AEON Fivimart Supermarket
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
CLB Thể thao Renaissance
Renaissance Sport Club
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Ngân hàng 10:00 – 16:00 (Thứ 2 – Thứ 6)
10:00 – 11:30 (Thứ 7)
Nghỉ (Chủ nhật)
Nhà hàng ngoài trời
(*) TWITTER BEANS COFFEE, HIGHLANDS COFFEE, DUNKIN’ DONUTS, BreadTalk
(**) GÀ RÁN popeyes
08:30 – 22:30 (*)
10:00 – 22:30 (**)
Trung tâm thương mại
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Siêu thị AEON
AEON Supermarket
08:00 - 22:00
Trung tâm bách hóa
AEON Supermarket
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Rạp chiếu phim
Cinema
08:00 – 01:00 (Ngày hôm sau)
Khu vui chơi
Game Zone
10:00 – 22:00 (Ngày thường)
09:00 – 22:00 (Cuối tuần)
Khu vui chơi trẻ em
Kid's zone
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)

Bowling
Bowling

10:00 - 23:00 (Ngày thường)
09:00 - 24:00 (Cuối tuần)
Siêu thị AEON Fivimart
AEON Fivimart Supermarket
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
CLB Thể thao Renaissance
Renaissance Sport Club
10:00 - 22:00 (Ngày thường)
09:00 - 22:00 (Cuối tuần)
Ngân hàng 10:00 – 16:00 (Thứ 2 – Thứ 6)
10:00 – 11:30 (Thứ 7)
Nghỉ (Chủ nhật)
Nhà hàng ngoài trời
(*) TWITTER BEANS COFFEE, HIGHLANDS COFFEE, DUNKIN’ DONUTS, BreadTalk
(**) GÀ RÁN popeyes
08:30 – 22:30 (*)
10:00 – 22:30 (**)
Cỡ chữ
S
M
L
floor map
floor map
free parking
free parking
free bus
free bus
freepubbus
freepubbus
event space
event space
aeonmall vietnam
aeonmall vietnam
aeonmall
aeonmall
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall tam phu celadon-vn
aeon mall canary-vn
aeon mall canary-vn
binh tan
binh tan
aeon vietnam
aeon vietnam
  • facebook