Cửa hàng tương tự


KEM TRÀNG TIỀN

Tầng 3 [27]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Cuisine – Lẩu Ba Lý

Tầng 3 [7]

Ẩm thực và Đồ uống


HongKong Hotpot Steam

Tầng 3 [37]

Ẩm thực và Đồ uống


Taiwan Chufang

Tầng 3 [17]

Ẩm thực và Đồ uống


The PIZZA Company

Tầng 3 [21]

Ẩm thực và Đồ uống