Cửa hàng tương tự


Ajisai Udon

Tầng 3 [18]

Ẩm thực và Đồ uống


Quán Mộc

Tầng 3 [16]

Ẩm thực và Đồ uống


JIANG HU HEROES’ HOTPOT

Tầng 3 [41]

Ẩm thực và Đồ uống


Hongkong Center

Ẩm thực và Đồ uống


King BBQ

Tầng 3 [5]

Ẩm thực và Đồ uống