Cửa hàng tương tự


iSushi

Tầng 3 [33]

Ẩm thực và Đồ uống


Lẩu Gà Lá É

Tầng 3 [13]

Ẩm thực và Đồ uống


Ajisai Udon

Ẩm thực và Đồ uống


Sumo Yakiniku (Sumo BBQ)

Tầng 1 [43]

Ẩm thực và Đồ uống


Dairy Queen

Tầng 2 [37]

Ẩm thực và Đồ uống